Be skilled – škola neformalnog obrazovanja Makarska

01.04.2020.

Be skilled – škola neformalnog obrazovanja Makarska održala se od 5. do 8.11.2018. godine u suradnji s lokalnom udrugom/građanskom inicijativom “Ruke za bolju Makarsku”. Ciljana skupina bile su mlade osobe od 18 do 35 godina starosti koje su nedavno završile svoje formalno obrazovanje (srednjoškolsko ili fakultativno) te su ušle na tržište rada i/ili su tek započele sa svojom profesionalnom karijerom – bilo kao zaposlenici bilo kao poduzetnici.

Postavljeni ciljevi za ovu edukaciju:

  1. Mlade osobe od 18 do 35 godina starosti
  2. Ukupno četiri treninga unutar četiriju dana
  3. Maksimalni broj participanata bio je 15 osoba
  4. Pronalaženje ciljane skupine odvijalo se na dva načina: usmenom preporukom i preko društvenih medija
  5. Projekt je financiran od strane Grada Makarske te je bila želja da predstavnik Grada dodijeli participantima certifikate o završenoj edukaciji

Teme Be skilled – škole neformalnog obrazovanja Makarska su bile:

  1. Pisanje životopisa (CV)
  2. Prezentiranje sebe
  3. Organizacijske vještine
  4. Financijska pismenost

Be skilled – školu neformalnog obrazovanja Makarska, uspješno je završilo 13 participanata koji su dobili i certifikat. Certifikat su dobili participanti koji su sudjelovali u sva četiri dana, dok je na pojedinim treninzima znalo biti i više participanata. 

Savjetovalište Lanterna – Makarska

Sa Savjetovalištem Lanterna sudjelovala sam na više projekata tijekom prošlih  godina, točnije od 2014. godine, a suradnja traje i do...