Kako pokrenuti vlastiti posao – MARA

01.04.2020.

Edukacija pod nazivom „Kako pokrenuti vlastiti posao i kako napisati poslovni plan“ u sklopu projekta “Kluba za zapošljavanje (Exercitatione)“, kojeg provodi Makarska Razvojna Agencija MARA, organizirala se 11. – 14. studenoga 2019. i 18. – 20. studenoga 2019. godine u ukupnom trajanju od 21 sat. Cjelokupnu edukaciju ukupno je završilo 15 participanata, za što su dobili i odgovarajući certifikat, dok je na pojedinim treninzima znalo biti i više sudionika.

Teme treninga tijekom edukacije bile su (ovim redom):

  • strategijsko planiranje (u trajanju od dva dana; SWOT analiza, SMART ciljevi i GANTT dijagram)
  • esencijalizam
  • upravljanje financijama
  • fundraising
  • odnosi s javnošću 
  • ljudski potencijali.

Na kraju same edukacije trenerica je provela evaluaciju u kojoj su participanti kao najvažnije treninge izdvojili: esencijalizam, GANTT-ov dijagram, fundraising, no niti jedan nisu istaknuli kao nepotreban.

Savjetovalište Lanterna – Makarska

Sa Savjetovalištem Lanterna sudjelovala sam na više projekata tijekom prošlih  godina, točnije od 2014. godine, a suradnja traje i do...