Prošle suradnje

Savjetovalište Lanterna – Makarska

Sa Savjetovalištem Lanterna sudjelovala sam na više projekata tijekom prošlih  godina, točnije od 2014. godine, a suradnja traje i do danas. Projekti su većinom bili namijenjeni mladima koji su nezaposleni, osobama s invaliditetom ili dugotrajno nezaposlenim osobama - neovisno o dobi. Projekti su...

Prezentacijske vještine i javni govor – MARA

Edukacija pod nazivom „Prezentacijske vještine i javni govor“ provodila se 21. – 25.10.2019. godine u ukupnom trajanju od 15 sati u sklopu projekta “Klub za zapošljavanje (Exercitatione)“ koji provodi Makarska razvojna agencija - MARA. Cijelu je edukaciju ukupno završilo šest participanata, za što...

Kako pokrenuti vlastiti posao – MARA

Edukacija pod nazivom „Kako pokrenuti vlastiti posao i kako napisati poslovni plan“ u sklopu projekta “Kluba za zapošljavanje (Exercitatione)“, kojeg provodi Makarska Razvojna Agencija MARA, organizirala se 11. – 14. studenoga 2019. i 18. – 20. studenoga 2019. godine u ukupnom trajanju od 21 sat....

Be skilled – škola neformalnog obrazovanja Makarska

Be skilled - škola neformalnog obrazovanja Makarska održala se od 5. do 8.11.2018. godine u suradnji s lokalnom udrugom/građanskom inicijativom “Ruke za bolju Makarsku”. Ciljana skupina bile su mlade osobe od 18 do 35 godina starosti koje su nedavno završile svoje formalno obrazovanje...