Savjetovalište Lanterna – Makarska

01.04.2020.

Sa Savjetovalištem Lanterna sudjelovala sam na više projekata tijekom prošlih  godina, točnije od 2014. godine, a suradnja traje i do danas. Projekti su većinom bili namijenjeni mladima koji su nezaposleni, osobama s invaliditetom ili dugotrajno nezaposlenim osobama – neovisno o dobi. Projekti su bili od posebnog značaja za zajednicu jer su omogućavale po prvi put održavanje ovakvih treninga/edukacija u Makarskoj

Edukacije tijekom tih projekata su bile raznolike, kao npr.:

 • pisanje životopisa,
 • predstavljanje sebe na intervjuu za posao,
 • financijska pismenost,
 • motivacija,
 • feedback,
 • komunikacija,
 • prezentacijske vještine,
 • Johari prozor,
 • rješavanje konflikta mirnim putem,
 • “ja- ti” poruke,
 • organizacijske vještine,
 • strategijsko planiranje, itd.